Formål

NAVN


Klubbens navn er ”abc´s  Venner”  , og den er en selvstændig afdeling i  abc Aalborg. Klubben er oprettet med godkendelse af abc´s  bestyrelse, som har det overordnede  ansvar.


For yderligere oplysninger, se hjemmeside abc-venner.dkFORMÅL


abc´s  Venner har til formål at skabe kontakt mellem  abc Aalborg  og tidligere medlemmer, og gennem venneklubbens aktiviteter at styrke medlemmernes gensidige  sociale relationer og klubfølelse over  for abc Aalborg.MEDLEMMER


1.      Som medlem kan optages alle tidligere medlemmeraf  abc Aalborg.

2.      Aktive medlemmer af abc Aalborg, som er fyldt 18 år, kan registreres som medlem af  abc´s Venner.

LEDELSE

abc´s  Venner ledes af en styregruppe, som supplerer sig selv efter behov.ØKONOMI


1.      Kontingentet fastsættes i samarbejde med abc´s bestyrelse, og det er samtidigt et passivt medlemskab af abc Aalborg med de dertil knyttede rettigheder, jfr.Vedtægterne §4, stk. 2.

2.      Kontingentet kan gradueres for forskelligemedlemsgrupper.

3.      Opkrævning sker første gang ved indmeldelse og  fremover hver 1. september.AKTIVITETER


Venneklubbens  aktiviteter finansieres af medlemmernesegenbetaling og af tilskud fra moderklubben.


Vedtaget af styregruppen, d.12.08.2014

         Ole Trap Bayer    Peter Bronton    Erik Nielsen    Palle Olesen

Tiltrådtaf abc´s  bestyrelse,  d.26.08.2014

Ændret af styregruppen den 15. september 2015